Naše vize:

Základem naší vize je tento verš:

Marek 10/13–14

Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“

V tomto verši je zjevné, že učedníci děti podceňovali a nechtěli, aby Ježíše rušily. Nepovažovali je totiž za natolik důležité, aby k Němu mohly přistupovat. Ale Ježíš se rozhněval, že učedníci takto přemýšlejí. Protože kdo jiný, než sám Bůh, který je Stvořitel, by měl rozhodnout o tom, kdo k Němu může nebo nemůže přistoupit.

° A proto se i my snažíme a chceme dětem vytvořit ty nejlepší podmínky, aby k Pánu mohly přistupovat.

° Nechceme děti jen zabavit. Naopak, nabízíme jim plnohodnotný čas, kdy se setkávají s Pánem skrze chvály, modlitby, kreativní vyučování Božích principů a prostředí, které je pro ně připraveno.

° Naší vizí je, aby prostory konkrétně vyhovovaly jejich věku a potřebám. Vytváříme pro ně program přizpůsobený jejich schopnostem a porozumění.

° Přejeme si, aby se to vše stalo semínkem živé víry, ze kterého vzejdou učedníci Ježíše Krista, ne pouze náboženské osoby.

 

Náš program:

Mini-nedělka

 

   Je místem pro maminky (popř. tatínky) s malými dětmi. Děti si zde mohou hrát, svačit, odpočívat atd. Skrze obrázky jim připomínáme, jak se v této místnosti chovat a proč chodit do sboru. Rodičům je zde umožněno slyšet Boží slovo díky externímu odposlechu. Bližší informace k této místnosti jsou poskytnuty na nástěnce v Mini-nedělce.

Co zde najdete:

 • reproduktorový odposlech

 • kuchyňskou linku

 • přebalovací pult

 • koutek ke kojení

 • dětské lehátko s odnímatelnou hrazdičkou

 • vzdělávací hrací deku

 • stolečky s židličkami na svačinku nebo kreslení

 • tematické dětské knihy

 • a spoustu hraček…

více viz fotogalerie

 

Nedělní škola

 

    Je místem pro děti, které už chodí do školy. Zde se jim věnují zkušení učitelé, kteří připravují kreativní program. Jeho součástí je modlitba, tematické vyučování, tvoření, povídání atd. Hlavním záměrem nedělní školy je pomáhat dětem poznávat Pána Ježíše a porozumět Božím principům. Zaměřujeme se také na poznání Boží lásky a učíme, jak ji předávat ostatním.

Co zde najdete:

 • tematickou výzdobu

 • dětské Bible

 • kreativní materiál k tvoření

více viz fotogalerie