Na těchto stránkách Vás průběžně informujeme

o misijní službě našich sourozenců Březinových,

která probíhá v Srbském městě Sombor.

 

Číslo účtu na Petra Březinu: 249047736/0300

 

Brezinovi 2

 

Kniha Narkoman od našeho bratra Petra Březiny.

V tomto světě žijeme jen jakýmsi souhrnem náhod. Možná můžeme přežít jednu nebo dvě náhody. Možná jich můžeme přežít dokonce desítky a stovky, ale nikdo nepřežije tisíc náhod. Kdyby byly podstata a smysl našeho žití jen v náhodě, neměl by život žádný smysl. Absolutní většina toho, co v životě děláme, totiž neleží v pásmu viditelnosti, ale za hranicí této viditelnosti. V oblasti, která se nazývá víra. Teprve tady všechno začíná. Tam, kde nic nevidíme. Tam, kde jsme nuceni věřit. Tam, odkud přichází všechny věci. A v nás, na hranicích života a smrti, se chvěje touha po věčnosti. Vstoupili jsme do třetího tisíciletí. V této době uspějí jedině ti, kteří usilují o víru. Ti, kteří se snaží bezpodmínečně věřit. Jedině oni překonají sami sebe, najdou cestu z marnosti a ze strastí. Jednoho dne překonají smrt a nakonec opustí tento vesmír.

Ke stažení jako E-book:

E-book: Petr Březina - Narkoman – Mobile

E-book: Petr Březina - Narkoman – X.Mobi

E-book: Petr Březina - Narkoman – Mobi (pro mobily)

Ke stažení v PDF:

Petr Březina - Narkoman – PDF

 

Obalka Narkoman 2018