Tento seminář si pro nás připravila naše sestra

Beba Schlottmann a konal se 27. května 2015.

Zde je zvukový záznam z tohoto semináře:

 

Ke stažení zde:    2015-05-27 Beba Schlottmann - Naslouchání