Kázání 2016:

 

2016-01-03 Petr Březina - Blaze těm, kterým Pán nepočítá hřích.

2016-01-10 Petr Březina - Svědectví Ducha svatého

2016-01-17 Petr Březina - Řekl jsem: jste bohové.

2016-01-24 Petr Březina - Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo.

2016-01-31 Petr Březina - Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.

2016-02-07 Petr Březina - Psal jsem vám, že jste zvítězili nad Zlým.

2016-02-14 Petr Březina - Žít svůj život ve víře v Syna Božího.

2016-02-21 Petr Březina - Mějte víru v Boha, a změňte svůj osud.

2016-02-28 Markus Burghardt - Odpuštění (Společné shromáždění v Plzni)

2016-03-06 Petr Březina - Svatí buďte, neboť já jsem svatý.

2016-03-13 Petr Březina - Nemáme podíl s nevěřícími.

2016-03-20 Petr Březina - Až přijde Syn člověka ve své slávě.

2016-03-27 Petr Březina - Slovo které se nikdy nezmění.

2016-04-03 Maria Juha - Modlitba

2016-04-10 Petr Březina - Láska neudělá nikomu nic zlého.

2016-04-17 Petr Březina - Víra které se smrt nedotýká.

2016-04-24 Petr Březina - Svět který nezná Boha.

2016-05-01 Petr Březina - Krev která očišťuje od každého hříchu.

2016-05-08 Petr Březina - Církev je plností Ježíše Krista.

2016-05-15 Markus Vital (Abante International Team)

2016-05-22 Petr Březina - Ježíš Kristus je skutečným Králem.

2016-05-29 Demontae Edmonds (host z USA) - Uzdravení ve jménu Ježíš. (Společné shromáždění Horšovský Týn)

2016-06-05 Petr Březina - Zákon je cesta k milosti.

2016-06-12 Petr Březina - Církev roste sama.

2016-06-19 Petr Březina - Bůh přichází v určený čas.

2016-06-26 Maria Juha - Sůl a světlo

2016-07-03 Petr Březina - Otec miluje Syna

2016-07-10 Petr Březina - Bůh který zná všecko

2016-07-17 Petr Březina - Bůh který vykonal vše a odpočinul od svého díla.

2016-07-24 Petr Březina - Učedníci Ježíše Krista

2016-07-31 Petr Březina - Otec a Syn

2016-08-07 Petr Březina - Duch který zná všechno.

2016-08-14 Petr Březina - Není možné sloužit Bohu i majetku.

2016-08-21 Petr Březina - Věříš v Syna ćlověka?

2016-08-28 Petr Březina - Uvidíš věci daleko větší.

2016-09-04 Petr Březina - Ježíš mu odpověděl: „Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.“

2016-09-11 Petr Březina - Ježíš který byl přijat k Bohu.

2016-09-18 Sang Yee Jo - Společné shromáždění v Holýšově.

2016-09-25 Jaroslav Šídlo - Spolupráce na Božím díle.

2016-09-25 Petr Březina - Víra je Boží spravedlnost.

2016-10-02 Maria Juha - Boží láska k nám

2016-10-09 Petr Březina - Kdo chce být největším, staň se služebníkem všech.

2016-10-16 Petr Březina - Dědic z Boží moci

2016-10-23 Petr Březina - Jsi-li Syn Boží

2016-10-30 Petr Březina - Jediné nerozdělené slovo.

2016-11-06 Petr Březina - Dobrý pastýř položí svůj život.

2016-11-13 Philip Carlin - David a Goliáš (Společné shromáždění v Plzni).

2016-11-20 Petr Březina - Víra, která je bohatá.

2016-11-27 Stanislav & Sarah Štruncovi - Budování silného biblického manželství - řešení konfliktů v manželství.

2016-12-04 Petr Březina - Otec který poslal Syna

2016-12-11 Petr Březina - Duch který je z Boha

2016-12-18 Petr Březina - Víra nehledá důkazy, víra hledá Boha.

2016-12-25 Petr Březina - Ježíš Kristus je Spasitel lidí.

 

 

Semináře 2016:

2016-05-18 Seminář: Brian & Beba Schlottmann's - Vztah mezi mužem a ženou podle bible

2016-05-19 Seminář: Brian & Beba Schlottmann's - Jak bible přistupuje k sexualitě