28.3.2015 - Sangyee Nam - Téma: Sborová administrace
 
Tak už jsme tady znovu a zdravíme všechny příznivce i ne-příznivce společenství Logos.
 
V sobotu 28. března jsme se sešli ve sborové místnosti v Plzni, abychom začali dlouho očekávanou biblickou školu Logos, zaměřenou především na výchovu vedoucích služebníků ve sborech, budoucích kazatelů, vedoucích chval, vedoucích nedělních škol, pastorů a misionářů. Naším hlavním cílem je celkové a komplexní poznání Bible, obdržení Kristo-centrální teologie a následné efektivní využívání v našich službách, jako je zakládání nových sborů v ČR i v zahraničí, organizování seminářů, evangelizování nevěřících lidí. Samozřejmě chceme do budoucna také rozšířit možnost studia pro další studenty. Věříme, že tato naše vize je plně podporována Duchem svatým a má veškerou oporu v Bibli. 
 
S přáním pokoje za sbory Logos,
Petr Březina
 
 
27.6.2015 - Jim Kerwin - Téma: Hermeneutika
 
26.9.2015 - Randy Wooden, Nathan Boehm, Rick Dill - Téma: Vize
 
 28.11.2015 - Pastor Stephan Song - Téma: Obraz Boží vůle
 
27.2.2016 - Markus Burghardt - Téma: Misie
 
28.5.2016 - Demontae Edmond - Téma: Rozpoznávání duchů
 
17.9.2016 - Sang Yee Jo - Téma: Zákon a láska/Poznání Boha
 
12.11.2016 - Philip Carlin - Téma: Jak zasáhnout mladou generaci evangeliem
 
25.2.2017 - Edward Pawlowski - Téma: Sbor, který Bůh miluje
 
27.5.2017 - Alan a Lorraine Carlin - Téma: Zjevení a modlitba
 
26.8.2017 - Choo Kyungok - Téma: Charakter služebníka ve sboru
 
18.11.2017 - Kelton Black & David Price - Téma: Duchovní zralost